Застраховка "Злополука"

.

Застраховка „Злополука” е рискова застраховка, която защитава Застрахованото лице от внезапно и непредвидено събитие от външен характер и извън негов контрол. 

 

Тази застраховка защитава Вас и Вашето семейство от многобройните опасности, на които сте изложени  и осигурява финансова стабилност при непредвидени обстоятелства.

 

 


ЖЗК „Съгласие” АД предлага следните застраховки „Злополука”: