Комисия за финансов надзор: www.fsc.bg

Асоциация на българските застрахователи: www.abz.bg

Национален статистически институт: www.nsi.bg

Национална агенция за приходите: www.nap.bg