Какво е необходимо да направите, за да получите спокойствието, от което се нуждаете в забързания, динамичен и несигурен живот?

 

Застраховките „Живот” са най-сигурният начин сами да се погрижите за себе си, както в настоящия момент, така и за по-късен етап на Вашия живот. Те са гъвкав и достъпен начин да си гарантирате финансова подкрепа в ситуации, когато са застрашени здравето и трудоспособността Ви.

 

Сключената застраховка „Живот“ днес, би могла да Ви подпомогне да осигурите едно по-добро и сигурно бъдеще за вашите деца утре!

 

Застраховка „Живот“ е продукт, който помага в най-важните моменти от Вашия живот. С помощта на този вид застраховка, Вие можете:

 • да прехвърлите потенциалния финансов риск, свързан с Вашето здравословно състояние, от семейството и близките Ви хора към застрахователната компания;
 • да планирате финансовото обезпечение и бъдеще на Вашите деца и на самите Вас;
 • да спестите средства, с които да реализирате бъдещи цели;
 • да използвате законово регламентирани данъчни преференции;
 • да повишите стандарта си на живот в пенсионна възраст.

 

Защо застраховка „Живот”?

 • Сключвайки този вид застраховка, осигурявате грижа за най-ценното си благо - живота!
 • Застраховките „Живот” са изключително добра алтернатива за спестяване спрямо останалите спестовни продукти, осигурявайки допълнително и застрахователна защита;
 • Всяко юридическо и физическо лице, сключило застраховка „Живот“, може да ползва данъчно облекчение;
 • Застраховките „Живот” осигуряват по-висока доходност в дългосрочен план в сравнение с банковите депозити;
 • Получавате възможност за защита от инфлация чрез индексиране на застрахователната сума;
 • Сумите по застраховка “Живот“ са защитени от закона и са несеквестируем актив;
 • Имате свободата да изберете ползващото лице (бенефициер) при реализиране на застрахователно събитие, независимо дали то е Ваш пряк наследник или друго лице;
 • Наследените суми, независимо от размера им, не се облагат с данък;
 • Застрахователните суми и обезщетения, както и резервът по застраховката са гарантирани от Обезпечителния фонд при изпадане на застраховател в несъстоятелност, в размер до 196 000 лева на застрахован, съгласно Кодекса за застраховането.

 

Според Вашите изисквания сами избирате:

 • покрити рискове;
 • размер на застрахователната сума;
 • размер на застрахователната премия;
 • срок на застраховката;
 • ползващи лица по застраховката (бенефициери);
 • най-удобния за Вас начин на плащане на премията


Продуктовият портфейл на ЖЗК „Съгласие” АД включва

 • Детска застраховка;
 • Застраховка „Живот” – индивидуална и групова;
 • Рискова застраховка „Живот" – индивидуална и групова;
 • Застраховка „Живот” на кредитополучател;
 • Групова рискова застраховка „Живот” за учащи и деца от детски градини и ясли.