....
. ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ" БЪДЕЩЕТО ТИ ГО ЗАСЛУЖАВА!         Класическа застраховка „Живот” осигурява спокойствие и фи... Научи повече .
. ДЕТСКА ЗАСТРАХОВКА ГОЛЕМИЯТ СКОК ЗАПОЧВА С МАЛКИ СТЪПКИ!      „Детска застраховка” е възможност за родители... Научи повече .
.
Уведомление за прехвърляне на застрахователен портфейл Уважаеми клиенти,  На основание чл. 221, ал. 1 от Кодекса за застраховането ЖЗК “Съгласие” АД уведомява всички заинтересовани лица за извършено прехвърляне на целия застрахователен портфейл от... Научи повече .
. КАМПАНИЯ „15 ГОДИНИ ЗАЕДНО“... УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, През 2022 г. ЖЗК „Съгласие“ АД навършва 15 години... Научи повече .
. Провеждане на онлайн срещи с клиен... Уважаеми клиенти, Във връзка с продължаващата епидемична обстановка в страната,... Научи повече .
. Уведомление за приемане на политик... Уважаеми клиенти, С решение на Съвета на директорите от 23.09.2020г., в съответ... Научи повече .