Нетна стойност на активите

.

 

Повече информация за инвестиционните фондове, управлявани от УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД може да намерите на интернет сайта на дружеството: www.selectam.bg.