Как да сключа застрахователна полица?

За да сключите застрахователна полица, Вие трябва да се срещнете с някой от застрахователните ни консултанти, който внимателно ще анализира личните Ви нужди и ще Ви предложи най-доброто застрахователно решение. Моля, свържете се с някой от офисите ни, за да се възползвате от услугите ни.


Как мога да съм сигурен, че парите ми отиват на сигурно място?

ЖЗК „Съгласие” АД е компания, която има издаден лиценз от Комисията за финансов надзор, а лиценз се издава на компании, които отговарят на всички законови изисквания. ЖЗК „Съгласие” АД има уставен капитал в размер на 11,8 млн. лева.
От друга страна, за гарантиране на клиентските средства е създаден Гаранционен фонд, чиято функция е, при евентуална несъстоятелност на застраховател, да бъдат покрити вземанията на негови клиенти до определен размер.
Застрахователните договори с по-голяма застрахователна сума са допълнително застраховани в презастрахователна компания.


Има ли някаква защита на премията, например от инфлация?

На клиента е предоставена възможност да индексира застрахователната полица всяка година с процент, съответстващ на годишната инфлация, но не по-малко от 5% за полици в лева и 3% за полици в евро. По този начин запазва стойността на застрахователните покрития.


В случай, че нямам възможност да плащам?

Продуктите, които предлага нашата компания са достатъчно гъвкави и Вие имате няколко възможности, от които може да избирате, при евентуална неспособност да плащате вашата застраховка:

  • Промяна начина на плащането
  • Промяна на премийната вноска
  • Трансформиране на договора в изплатен