Същност на застраховането

.

Всеки човек, бизнес или организация, всяка нация и всяко нещо, за което може да се приложи думата парична ценност, е изложено на опасности, които обичайно се определят като рискове.


Разнообразието от възможни рискове е наистина много голямо. Но всички те имат нещо общо помежду си: пряко или косвено води до парични загуби.


Ако рискът стане факт, възникват сериозни разходи, които никой не е планирал. Това може да е загуба на пари, на имущество, на здравето, живота или на цял бизнес.


Разбира се, не всички хора, фирми, имоти, автомобили или стоки са изложени на еднакъв риск. Някои са изложени на по-сериозен риск. За други вероятността от възникването на риска е много близка до реалността.

За щастие не всеки човек и не всяка фирма се сблъскват на практика  с последствията от настъпило непредвидено събитие.


Невъзможно е да се предвиди с точност кой ще бъде засегнат от непредвидено събитие!

 

Купуването на застраховка = купуване на застрахователно покритие.


Това е метод за контрол на финансовите аспекти на неясно бъдеще.


Купувайки застрахователна полица, Вие прехвърляте риска от Вас към застрахователя.


Пример
: Клиент претърпява инцидент, вследствие на който е нетрудоспособен за дълъг период от време. По този начин той губи възможността да се труди, да реализира доходи и да се грижи за своето семейство. Нещо повече, за периода на нетрудоспособност той ще има нужда от допълнителни средства за възстановяване и лечение. Но ако има сключена застраховка, той ще получи адекватно обезщетение от своя застраховател.

Основна функция на застраховането е да компенсира застрахования за пълна загуба или частична щета, причинени от риска, срещу който е застрахован. В повечето случаи компенсацията от застрахователя приема формата на обезщетение, което означава връщане на застрахования в същото финансово положение, в което е бил непосредствено преди загубата или щетата да възникне. Застрахованият трябва да бъде нито по-добре, нито по-зле, отколкото е бил преди възникването на щетата.


Никой не може да предотврати възникването на буря, градушка, наводнение или най-лошото - смърт, но всеки може да направи някои смислени стъпки, така че да редуцира до голяма степен загубите, които те могат да причинят в живота му.