Застрахователно планиране


семейно_дърво
Финансовото планиране се дели на пет основни подтеми:

 • Застрахователно планиране
 • Инвестиционно планиране
 • Пенсионно планиране
 • Данъчно планиране
 • Наследствено планиране


В днешния несигурен и динамичен свят важен елемент от финансовото планиране е разработването на личен застрахователен план. Включвайки в него една или повече застраховки може да си осигурите не само финансова помощ от непредвидени събития и различни рискове, но и да компенсирате Вашия икономически принос в случай на смърт.

 

Когато купувате животозастрахователна полица е важно да изберете правилния размер на покритието. Не искате твърде много, плащайки за защита, която не Ви е необходима, нито искате да имате твърде малко, оставяйки близките си незащитени.

Много е важно да намерите баланс между защитата, от която имате нужда и за която плащате.

  

Определете от какви застраховки „Живот“ имате нужда

Има два често използвани метода за изчисляване на размера на животозастрахователното покритие.

 


1. Методът „еднократна нужда“ изчислява сумата, необходима за плащане при:

 • Домакински разходи
 • Спешни нужди
 • Образователни разходи
 • Неизплатени дългове
 • Данъци
 • Разходи за погребение

 

2. Методът „заместване на дохода” изчислява сумата, необходима за заместване на процент от доходите Ви за определен брой години, обикновено докато най-малкото Ви дете не завърши образованието си или докато не бъде изплатена ипотеката Ви.

 

В допълнение към тези два метода може да помислите и за други нужди. Например, искате ли да осигурите финансовите средства, така че съпругът/та Ви да не трябва да работи първата година след смъртта ви?

 

Никога не е късно или твърде рано да започнете да мислите за животозастраховане и да получите финансовата сигурност, от която Вие и Вашето семейство се нуждаете и заслужавате.