Анулиране на предложения за застраховане

 

На вниманието на всички клиенти и застрахователни посредници на ЖЗК „Съгласие” АД:


Уведомяваме Ви, че ЖЗК „Съгласие” АД обявява за невалидни предложения за застраховане с номера 700472, 700493, 700507, 700520, 700521, 700532, 700682 и 700771.

 

От 01.01.2020 г. използването на химизирани номерирани предложения за сключване на застраховки „Живот“ е преустановено.