Уведомление за приемане на политика за ангажираност на ЖЗК „СЪГЛАСИЕ“ АД

Уважаеми клиенти,

С решение на Съвета на директорите от 23.09.2020г., в съответствие с изискването на чл. 197б, ал. 5 от Кодекса за застраховането, е взето решение да не се приема Политика за ангажираност на ЖЗК „Съгласие“ АД.

Мотивирано решение за неприемане на Политика за ангажираност можете да намерите в секция „Документи”

Достъпът до информацията за изпълнение на Политиката е безплатен.