Анулиране на квитанции за застраховане

На вниманието на всички клиенти и застрахователни консултанти на ЖЗК „Съгласие” АД:

 

Уведомяваме Ви, че ЖЗК „Съгласие” АД обявява за невалидни квитанции на Компанията с номера: 
1900492, 1900493, 1900494, 1900495, 1900496, 1900497, 1900498, 1900499, 1900500.