Анулиране на предложение за застраховане

На вниманието на всички клиенти и застрахователни консултанти на ЖЗК „Съгласие” ЕАД:

Уведомяваме Ви, че ЖЗК „Съгласие” ЕАД обявява за невалидно предложение за застраховане с номер 700010.