Справки за инвестиционни сметки

В края на месец март 2012 г. ЖЗК „Съгласие” АД предостави на своите клиенти справки за броя, разпределението по индивидуалните инвестиционни фондове и стойността на инвестиционните единици към 31.12.2011 г. по действащите застрахователни договори.