Промяна в състава на динамичния инвестиционен пакет по Фондполица-пакет

ЖЗК „Съгласие” информира, че във връзка с уведомление от KD Skladi d.o.o., управляващо дружество на фондовете, включени във високодоходен инвестиционен пакет към застраховка Живот „ФОНДПОЛИЦА Пакет”, настъпва следната промяна в състава на пакета:

 

Структура на динамичен инвестиционен пакет

 


Преди 14.01.2013 г.

KD Indija-Kitajska – 30 %

KD Latinska Amerika – 20 %

KD Balkan – 15 %

KD Nova Energija – 15 %

KD Prosperita – 10 %

KD Russia – 10 %


След 14.01.2013 г.

KD Indija-Kitajska – 30 %

KD Latinska Amerika – 20 %

KD Balkan – 15 %

KD Surovine in energija – 15 %

KD Prosperita – 10 %

KD Russia – 10 %


 

Промяната е в следствие на промени в законодателството на Р. Словения, поради което фондът KD Nova Energija престава да съществува, а активите му се вливат във фонда KD Surovine in energija.

По информация на управляващото дружество KD Nova Energija е със същия инвестиционен и рисков профил като фонда, в който се вливат активите му.

Вливането на активите от единия в другия фонд не е свързано с допълнителни разходи за притежателите на дялове в KD Nova Energija.