Доходност от 8.86% за 2012 г.

Уважаеми клиенти,
 

ЖЗК „Съгласие” АД постигна 8.86% доходност от управлението на математическия резерв по застраховка „Живот” за 2012 г. Дружеството взе решение, формираният по чл. 24, ал. 2 от Общите условия на застраховка „Живот” доход от инвестиране на математическите резерви за 2012 г., да бъде разпределен като допълнителна доходност по застрахователните договори.

 

Клиентите, които имат застраховка „Живот”, с редовно платени премии за две и повече години, ще получат лично писмо, с което ще бъдат уведомени за размера на разпределения бонус, който се изразява в увеличение на застрахователната сума със съответния размер.