.

Рискова застраховка „Живот” Ви дава възможност в днешния динамичен свят, изпълнен с опасности и непредвидени събития, да осигурите своето бъдеще и спокойствие.

Сключването на Рискова застраховка „Живот” Ви дава сигурност по отношение на различните рискове, застрашаващи здравето и живота Ви, причинени в резултат на злополука, професионална болест или общо заболяване, на изключително достъпна цена.

 

Продуктовият портфейл на ЖЗК „Съгласие” АД включва:

 • Индивидуална рискова застраховка „Живот”
 • Групова рискова застраховка „Живот”

 

Основното покритие на Рискова застраховка „Живот” е:

 • Смърт на застрахованото лице в резултат на злополука, професионална болест или общо заболяване

 

Може да разширите обхвата на застраховката чрез избор на допълнително покритие:

 • Смърт в резултат на злополука
 • Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука
 • Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на професионална болест или общо заболяване
 • Временна неработоспособност в резултат на злополука
 • Временна неработоспособност в резултат на професионална болест или общо заболяване
 • Медицински разходи в резултат на злополука

 

Срок на застраховката: от 1 до 5 г.

 

Застраховани лица: Лица в добро здравословно състояние на възраст от 14 до 65 навършени години към началото на застрахователния договор.

 

Начин на плащане: еднократно или разсрочено

 

Валута: лева или евро

 

Териториален обхват: цял свят 

 

Предимства на Рискова застраховка „Живот”:

 • Защита и спокойствие от непредвидени събития и различни рискове
 • Възможност за избор на допълнителни покрития
 • Финансова помощ в случай на загуба на работоспособност
 • Обезпечаване на наследниците на застрахованото лице в случай на смърт
 • Ползване на данъчни преференции
 • Възможност за сключване на групова рискова застраховка „Живот” на преференциални цени