Групова застраховка „Живот” на ЖЗК „Съгласие” АД е добра възможност за всеки работодател да осигури спокойствие, защита и да стимулира служителите си, като им предостави допълнителни социални придобивки.

  

Покрити рискове:

  • Доживяване на Застрахования на крайната дата на периода на застрахователно покритие – изплаща се договорената застрахователна сума и разпределения бонус, ако има такъв.
  • Смърт на застрахования в периода на застрахователно покритие – изплащане се договорената застрахователната сума плюс разпределения бонус, ако има такъв.

 

Застраховка „Живот” предлага гъвкава програма за  допълнителна защита. Клиентът може да избере и добави към нея:

 

Допълнителна застраховка „Злополука”

 

Застраховани лица: С групова застраховка „Живот“ могат да бъдат застраховани лица от 14 до 65 навършени години в началото на застрахователния договор. Минималната възраст в края на периода на застрахователно покритие не трябва да надвишава 75 години.

Групова застраховка „Живот” може да бъде сключена за две или повече лица.

 

Срок на застраховката: от 3 до 25 г. и е еднакъв за цялата група.

 

Застрахователна премия: изчислява се индивидуално за всяко застраховано лице по групова тарифа, в зависимост от възраст, рисков клас и срок на застраховката.

 

Начин на плащане: еднократно или разсрочено

 

Валута: лева или евро

 

Ползващи лица: определят се от застраховащия в предложението за застраховане

 

Териториален обхват: цял свят

 

Предимства на групова застраховка „Живот“

  • Застрахователна защита на служителите / работниците;
  • Социална придобивка за служителите / работниците - финансово обезпечение в бъдеще;
  • Ползване на данъчни преференции от работодателя.