Допълнителна застраховка "Критично заболяване"

По данни на Международния институт по здравеопазване, хората все повече страдат от различни заболявания. Въпреки напредъка на медицината и увеличаване шансовете за възстановяване след тежки заболявания,  финансирането на своевременно лечение остава един от важните въпроси при лечението им.

 

В тази връзка ЖЗК „Съгласие” АД предлага специално разработена допълнителна застраховка „Критично заболяване”, чрез която всеки може да си осигури финансови средства за лечение и рехабилитация при настъпване на диагностициране за първи път на някое от следните 13 тежки заболявания:

 • Множествена склероза
 • инфаркт на миокарда
 • хирургично лечение на коронарната артерия - байпас
 • смяна на сърдечна клапа
 • хирургично лечение на аортата
 • инсулт
 • парализа
 • постоянна бъбречна недостатъчност
 • слепота
 • трансплантация на основен орган
 • рак (злокачествени тумори)
 • HIV в следствие на упражняване на медицинска професия
 • HIV в следствие на преливане на кръв

 

ЖЗК „Съгласие” АД е първото застрахователно дружество на българския пазар, което предлага защита от множествена склероза – заболяване, което засяга все повече млади хора в България. За първи път се предлага възможността родител да осигури безплатно финансова защита на децата си срещу 8 тежки заболявания, като:

 • инфаркт на миокарда
 • операция на коронарната артерия
 • мозъчен удар
 • парализа
 • множествена склероза
 • трансплантация на основен орган
 • слепота
 • рак (злокачествени тумори)

 

Предимства на Допълнителна застраховка „Критично заболяване”:

 • Застрахованият получава договорената застрахователна сума при настъпване и диагностициране за първи път на някое от 13-те критични заболявания;
 • Допълнително могат да бъдат включени и децата на застрахования, които са на възраст между 3 и 18 години, за които Застрахователят носи риск срещу 8-те тежки заболявания;
 • Финансова обезпеченост при необходимост от средства за лечение, рехабилитация, хирургически операции и други разходи за възстановяване;
 • Застрахованият получава финансова защита, както за себе си, така и за децата си.

 

Застраховка „Критично заболяване” могат да сключат физически лица от 18 до 55 години, като максималната възраст в края на застрахователното покритие не може да надвишава 65 години.

 

Застраховка „Критично заболяване” може да бъде добавяна и след сключването на основния договор, при условие че застрахованото лице е в добро здравословно състояние и не надвишава максималната възраст за сключване на застраховката.

 

Допълнителната застраховка „Критично заболяване” се предлага в допълнение към застраховки: