КАМПАНИЯ „20Х“

2._kampania_20x_2

 (ПРИКЛЮЧИЛА)

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


ЖЗК „Съгласие“ АД стартира КАМПАНИЯ „20Х“.

  •   Срок на кампанията: 
       - 01.02 - 31.05.2023 г. (четири месеца)
  •  Предмет на кампанията:
       - Индивидуална рискова застраховка „Живот“ 

       - 20% по - ниска премия (т.е. 20% отстъпка от общата годишна премия)

       - Срок на застраховката по кампанията – 1 година

       - Застрахователна сума по основно покритие - минимум 5 000 лв.
       - Минимална обща годишна премия преди отстъпка - 25 лв., без включен обезпечителен фонд от 0,70 лв.

  •  Покрити рискове:

     Основно покритие:

       - смърт в резултат на злополука или заболяване

 

     Допълнителни покрития (избираеми):

       - смърт в резултат на злополука

       - трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука

       - трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на професионална болест или общо заболяване

       - временна неработоспособност в резултат на злополука

       - временна неработоспособност в резултат на професионална болест или общо заболяване

       - медицински разходи в резултат на злополука

 

  • Застраховани лица:

       - Физически лица на възраст от 14 до 65 г. вкл.

       - Не се застраховат лица с трайно намалена или загубена работоспособност 50% и над 50 %

 

За повече информация и изготвяне на конкретна оферта, може да се свържете със служителите в офисите на ЖЗК „Съгласие“ АД.

 НЕКА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ И ДА СЕ ПОГРИЖИМ ДНЕС!

 

През последните години всички ние си дадохме сметка колко несигурно е нашето ежедневие. Как едно заболяване – преобърна целия свят.

Да, ние не можем да контролираме събитията, но можем да контролираме финансовите последици от тях.

 

Ние от ЖЗК „Съгласие“ искаме да дадем началото и да помогнем с избора!

 

Рискова застраховка „Живот“ дава възможност в днешния динамичен свят, изпълнен с опасности и непредвидени събития, да осигури бъдеще и спокойствие. Сключването на Рискова застраховка „Живот“ дава сигурност по отношение на различните рискове, застрашаващи здравето и живота, причинени в резултат на злополука, професионална болест или общо заболяване, на изключително достъпна цена. При настъпил риск, покрит по полицата, застраховащият или неговите наследници получават обезщетение, съобразно избраната застрахователна сума. Действието на застрахователната защита е за определен срок от време и се прекратява след изтичане на срока на полицата.