ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

.Животозастрахователна компания „Съгласие” АД(ЖЗК „Съгласие” АД) осъзнава важността на поверителността, сигурността и защитата на данните на своите служители, клиенти и партньори. Дружеството събира и обработва данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. ЖЗК „Съгласие” АД прилага нормативно установените технически и организационни мерки за защита на данни на физическите лица.

Настоящата Политика за поверителност съдържа информация за нашите практики за поверителност и за избора, който физическите лица могат да направят относно начина за събиране и използване на информация за тях. Политика е адресирана до всички физически лица, чийто данни се обработват от ЖЗК „Съгласие” АД.

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ЖЗК „Съгласие” АД ще актуализира редовно настоящата Политика за поверителност на данните.

Настоящата Политика за поверителност на данните е актуализирана за последен път на 23.05.2018 г.