.

ЖЗК „Съгласие” АД обработва лични данни на физически лица въз основа на горепосочените основания, като за тяхното събиране само за няколко изрично изброени цели е необходимо съгласието на това лице за предоставянето им. В повечето случаи дружеството обработва лични данни за изпълнение на нормативно установени задължения или във връзка сключване или изпълнение на договор.

В случай че физическо лице откаже да предостави изискваните от него лични данни ЖЗК „Съгласие” АД няма да бъде в състояние да изпълни своите нормативно установени задължения, включително може да не е в състояние да предостави своите продукти и/или услуги.