Мисията на ЖЗК „Съгласие” АД е да работи за сигурно бъдеще на своите клиенти

Нашата основна цел е да реализираме иновационни идеи в услуги и продукти, които  да  модернизират обществото, както и  да предложим гъвкави, цялостни и ефективни решения, които да посрещнат нуждите и  изискванията на всеки клиент. Концентрирали сме вниманието си върху разработването и внедряването на нови продукти и повишаване стандарта на обслужване, който ще постигнем с постоянно обучение и развитие на нашите служители и застрахователни посредници.

 

В краткосрочен план ЖЗК „Съгласие” се е фокусирала в постигане на лидерство по условия и качество на предлаганите животозастрахователни продукти.

 

Основна задача на Компанията е да подобри  финансовата и застрахователната култура на обществото и да подпомогне управлението на личните финанси, което би могло да донесе положителна промяна и спокойствие при непредвидени ситуации във всяко домакинство. Вярваме, че когато това се случи, всеки ще бъде наясно със смисъла на застраховането и дивидентите, които може да му донесе.

ЖЗК „Съгласие” АД подкрепя инициативата на Комисията за финансов надзор (КФН) за създаване на сайт, който подпомага младите хора да подобрят своята финансова култура. Повече информация може да получите на посочените линкове:

 

 http://www.tvoitefinansi.bg/

 

http://www.tvoitefinansi.bg/inner?id=59&isFromMenu=true