Съвет на директорите на ЖЗК „Съгласие” АД:

 

  • Станислав Димитров: Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
  • Стефан Петков: Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
  • Милен Марков: Член на Съвета на директорите
  • Диляна Германова: Член на Съвета на директорите