Съвет на директорите на ЖЗК „Съгласие” АД:
 

  • Милен Марков: Председател на Съвета на директорите
  • Станислав Димитров: Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
  • Диляна Германова: Член на Съвета на директорите