При необходимост от допълнителна информация относно обработването на техните лични данни, лицата могат да се свържат с ЖЗК „Съгласие” АД на следните контакти:

Адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 117, 1303 София

e-mail: dpo@saglasielife.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни: Д. Желева