За обработването на лични данни ЖЗК „Съгласие” АД използва частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на предлаганите от дружеството продукти и услуги, за адаптиране на продуктите и услугите ни към нуждите на клиентите на дружеството. Този процес се нарича профилиране.

Дружеството използва автоматизирани алгоритми, за да определи застрахователния риск при заявено от физическо лице желание за сключване на застрахователен договор. За целите на определяне на застрахователния риск дружеството използва представените от лицето данни за здравословното му състояние.

ЖЗК „Съгласие” АД не използва изцяло автоматизирана обработка за вземане на решение, свързано с физическо лице. Крайното решение винаги се извършва от експерт на дружеството.